Cụ thể, trong năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn của tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 2.030 vụ vi phạm/2.047 đối tượng; xử lý 1.931 vụ.

Sơn La: Lực lượng chức năng nộp ngân sách hơn 23,3 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
Sơn La: Lực lượng chức năng nộp ngân sách hơn 23,3 tỷ đồng từ xử lý vi phạm. Ảnh: CTV

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 23,3 tỷ đồng; trong đó, phạt tiền là hơn 10,5 tỷ đồng, truy thu thuế là hơn 12 tỷ đồng, số tiền còn lại là bán hàng tịch thu. Đồng thời, các lực lượng tỉnh Sơn La đã khởi tố 85 vụ/104 đối tượng.

Bước vào năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sơn La cho biết, sẽ củng cố hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân, bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sơn La sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật, bao che, tiếp tay, bảo kê hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác của đơn vị, địa phương mình quản lý.