Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới với một số mốc thời gian đáng chú ý: Ngày chốt số liệu là 30/6/2021; ngày công bố là 19/7/2021; ngày hoàn thành cơ cấu danh mục là 30/7/2021; ngày chỉ số mới có hiệu lực là 02/8/2021.

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 18/6, SSI Research đưa ra một số dự báo về chỉ số VN30 lần này. Theo đó, SSI Research dự báo ACB có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt thời gian giao dịch 6 tháng trên HOSE cùng các điều kiện yêu cầu. SAB có thể quay lại chỉ số do thanh khoản cải thiện đáng kể so với kỳ trước. Đồng thời, GVR có thể được thêm vào chỉ số do vốn hóa tự do đã tăng đáng kể và đạt yêu cầu.

Trong khi đó, theo dự báo của SSI Research, TCH, SBT và REE là các cổ phiếu sẽ bị loại ra để thay thế các cổ phiếu mới.

Giả định với các thay đổi như trên, SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của các quỹ ETF liên quan. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 10.300 tỷ đồng. ACB là cổ phiếu được các quỹ mua vào nhiều nhất với khối lượng 18,5 triệu cổ phiếu, bên cạnh VIC, VHM, VRE, SAB và GVR, trong khi các cổ phiếu còn lại sẽ giảm tỷ trọng để cân đối danh mục. Ước tính tỷ trọng nhóm ngân hàng sẽ tăng lên 42,7% với 10 cổ phiếu trong danh mục.

Ước tính cụ thể như sau:

ETF

Duy Thái