standard chartered

Ngân hàng Standard Chartered đạt danh hiệu Nhà quản trị quỹ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam. Ảnh: Standard Chartered

Năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) được Tạp chí The Asset trao tặng giải thưởng này, nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật của ngân hàng trong việc hỗ trợ và chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh giải thưởng này, chất lượng dịch vụ của Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) còn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng khác. Gần đây nhất, Tạp chí The Asset trao tặng ngân hàng 3 giải thưởng hạng A về nguồn vốn, thương mại và quản trị rủi ro năm 2014 ở các hạng mục “Nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất” trong lĩnh vực tài trợ thương mại có cấu trúc ở Việt Nam và Ngân hàng đối tác về các giải pháp ngân hàng điện tử, và ngân hàng có “giải pháp tài trợ thương mại tốt nhất”./.

Thiện Trần