Đây là một trong những thông tin về lĩnh vực bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính cho biết qua thông cáo báo chí về một số vấn đề được dư luận, xã hội, báo chí quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong tháng 4, vừa phát đi chiều ngày 5/5.

Hàng loạt giải pháp đã được ban hành để chấn chỉnh thị trường bảo hiểm

Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian vừa qua, ngay sau khi nhận được các thông tin và các đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, Bộ Tài chính có các công văn chấn chỉnh hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và yêu cầu DN tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng

Xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm qua hoạt động bán báo hiểm qua ngân hàng.
Ảnh: Duy Dũng

Đồng thời, cơ quan quản lý đã tổ chức làm việc trực tiếp với một số DNBH có phản ánh của khách hàng và yêu cầu DN này xem xét, xử lý dứt điểm khiếu nại của khách hàng, bảo đảm quyền lợi khách hàng trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và quy định pháp luật.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. Kết quả đến ngày 25/4/2023, tổng số kiến nghị, phản ánh nhận được qua điện thoại là 192 kiến nghị, phản ánh và 299 kiến nghị, phản ánh qua email; Phân loại xử lý 350 đơn đề tố cáo liên quan đến bancassurance.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã chủ trì buổi tiếp dân với sự tham gia của đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH) làm việc với 5 công dân đại diện cho nhóm người mua bảo hiểm đến Bộ Tài chính.

Cùng với đó, cơ quan quản lý đã tăng cường quản lý, giám sát các DNBH. Theo đó, cơ quan quản lý đã tổ chức họp với toàn bộ các DNBH nhân thọ và yêu cầu các DN rà soát tổng thể và tăng cường giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ và quản lý chất lượng đại lý, tăng cường các chế tài đối với đại lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Cục QLGSBH yêu cầu DNBH tổ chức thiết lập và công bố đường dây nóng và các bộ phận thường trực với cán bộ có đủ thẩm quyền để tiếp nhận và giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh, thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm.

Về công tác thanh tra, kiểm tra đã tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, phân tích, đánh giá 5 DNBH thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023 theo kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Công tác thanh tra sẽ được đẩy mạnh trong quý II và quý III/2023.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Cũng theo thông tin Bộ Tài chính, trong thời gian qua, đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN để phối hợp quản lý, giám sát. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục QLGSBH phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN xây dựng quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan trong việc thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA, Bộ Tài chính đã phối hợp làm việc, cung cấp thông tin với các cơ quan của Bộ Công an nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chuyển các đơn thư có nội dung phản ánh các hành vi có dấu hiệu hình sự sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cũng phối hợp cung cấp các thông tin, giải đáp quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, cơ chế bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam rà soát và hoàn thiện ngay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Có chế tài xử phạt nghiêm trong trường hợp vi phạm. Đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm khẩn trương phối hợp các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông tổng thể về thị trường bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng
Yêu cầu DNBH khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ theo quy định pháp luật.

Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Cơ quan quản lý bảo hiểm rà soát, sửa đổi bổ sung các hành vi vi phạm hành chính về Bancassurance trong quá trình sửa đổi, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Hiện Bộ Tài chính đang triển khai, sẽ trình dự thảo nghị định để Chính phủ ban hành trong quý IV/2023 theo kế hoạch.

Thông cáo báo chí cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và dự thảo thông tư hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng của đại lý bảo hiểm, có các quy định riêng về việc triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng; tăng cường trách nhiệm của DNBH trong việc giám sát hoạt động tư vấn của đại lý; minh bạch hóa các thông tin về hợp đồng bảo hiểm; yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm trong đó nêu rõ các quyền lợi, thời hạn, các nghĩa vụ đóng phí, cung cấp thông tin và các lưu ý quan trọng khác.

Song song với đó, cơ quan quản lý đang rà soát, trình Chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phù hợp với các quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và thực trạng triển khai bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra

Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng cao về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Cục QLGSBH đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt, tiếp nhận kịp thời các kiến nghị, phản ánh và có giải đáp phù hợp cho người dân liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Mặt khác, Cục QLGSBH tiếp tục chỉ đạo các DNBH khẩn trương rà soát tổng thể quy trình nghiệp vụ (quy trình đào tạo đại lý, quy trình khai thác, thẩm định hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm), đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng quy trình và quy định pháp luật có liên quan. Song hành với đó, các DN phải giải đáp, xử lý dứt điểm, kịp thời các phản ánh, thắc mắc của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm./.

Tăng cường truyền thông phổ biến pháp luật về hợp đồng bảo hiểm

Cơ quan quản lý tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, các nội dung dễ gây tranh chấp trong hợp đồng mà người dân cần chú ý khi tham gia, các cơ chế xử lý khi có tranh chấp đối với hợp đồng bảo hiểm.

Đồng thời, cơ quan quản lý bảo hiểm tăng cường phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong công tác truyền thông, báo chí một cách đa chiều, khách quan.