Theo đó, Petro Vietnam đăng ký bán 6.984.200 cổ phiếu PET. Giao dịch dự kiến từ ngày 24/11 đến 23/12/2014 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn.

Mục đích của việc bán cổ phiếu được thực hiện nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng phê duyệt. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà Petro Vietnam nắm giữ sẽ giảm từ 24.609.285 cổ phiếu xuống còn 17.625.085 cổ phiếu, chiếm 24,25% vốn tại PET.

Được biết, Petro Vietnam có 2 đại diện tại PET là ông Vũ Xuân Lũng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Phùng Tuấn Hà - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc PET.

FET hiện có số vốn điều lệ là 698 tỷ đồng, công ty hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ về sinh hoạt, đời sống cho các hoạt động của ngành dầu khí Việt Nam; Hoạt động xuất khẩu lao động và cung ứng lao động; Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, mặt bằng, phương tiện vận tải; Sản xuất vỏ bình khí, thực hiện công tác kiểm định vỏ bình khí và các mặt hàng khác; Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.../.

Hồng Quyên