Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã Ck: HDG) vừa báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành thêm cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của HDG sau khi phát hành thành công 9.466.806 cổ phiếu, tăng từ hơn 55,6 triệu cổ phiếu lên hơn 65,1 triệu cổ phiếu. Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần này đã nâng giá trị vốn điều lệ của HDG tăng từ hơn 556,8 tỷ đồng lên hơn 651,5 tỷ đồng.

Được biết, HDG hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng, kinh doanh nhà; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Kinh doanh khu du lịch sinh thái và khách sạn, nhà hàng; Sản xuất kinh doanh điện, kinh doanh máy móc thiết bị…Hiện tại cổ phiếu của HDG có giá trên thị trường là 28.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên