thanh tra

Ảnh: Minh họa. Ảnh: TL.

Lớp tập huấn sẽ trao đổi nhiều chuyên đề, như: nội dung, phương pháp và những sai phạm điển hình về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư và quản lý, sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư từ nguồn sử dụng đất được trừ khi xác định giá đất tại các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị trong các cuộc thanh tra ngân sách địa phương; công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn đầu tư các nhà máy nhiệt điện và thủy điện có sử dụng vốn vay Chính phủ bảo lãnh.

Các thanh tra viên cũng nghe một số chuyên đề liên quan đến: kinh nghiệm về thanh tra, kiểm tra tài chính đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học công lập; phương pháp thanh tra một số nội dung liên quan đến quản lý khai thác tài sản công tại doanh nghiệp; kỹ năng thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn và tài sản tại doanh nghiệp có vốn của nhà nước…

Theo ông Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, thực tiễn hoạt động thanh tra của các đơn vị trong ngành Tài chính trong thời gian qua, đã đặt ra một số các vấn đề cần được quy định cụ thể, trên nguyên tắc thống nhất quản lý từ bộ đến địa phương.

Do đó, việc tổ chức tập huấn là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công chức thanh tra hiểu rõ những quy trình, giải đáp những thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thanh tra./.

Minh Anh