Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 45 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Công ty cổ phần Quản lý và đầu tư Trường Giang - tổ chức liên quan với ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã Ck: AGG) đăng ký giao dịch mua 2.500.000 cổ phiếu AGG từ ngày 8/10/2020 đến ngày 6/11/2020, và đã thực hiện mua 1.379.046 cổ phiếu AGG từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/10/2020. Tuy nhiên, ngày 12/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký của công ty.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên