Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành các quyết định hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TDN (Than Đèo Nai - TKV) và cổ phiếu TC6 (Than Cọc Sáu - TKV).

Lý do được nêu ra là 2 công ty này sẽ hợp nhất với nhau từ ngày 1/7/2024 với tên gọi mới là Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu nên thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Hai cổ phiếu TDN và TC6 sẽ được giao dịch phiên cuối cùng trên HNX vào 24/6 và chính thức hủy niêm yết từ ngày 25/6. Hiện, giá trị cổ phiếu TDN và TC6 được niêm yết trên sàn HNX lần lượt hơn 294 tỷ đồng và gần 325 tỷ đồng.

Theo thông báo hoán đổi cổ phiếu TDN và cổ phiếu TC6 lấy cổ phiếu của công ty hợp nhất, tỉ lệ hoán đổi đều là 1:1. Ngày chốt danh sách để hoán đổi là 26/6/2024. Như vậy, số lượng cổ phiếu của công ty hợp nhất là 61.93 triệu cổ phiếu TKV - bằng tổng cổ phiếu của Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu sau khi hoán đổi thành TKV.

Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu hủy bỏ niêm yết cổ phiếu để chuẩn bị sáp nhập
Một moong than thuộc khai trường khai thác của Than Đèo Nai. Ảnh: Thế An.

Than Cọc Sáu và Than Đèo Nai là mỏ than lộ thiên lớn nằm cạnh nhau. Cả hai công ty đều đang là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm 65% vốn điều lệ. Những năm gần đây, TC6 thường có doanh thu khoảng 2.000 - 3.000 tỷ mỗi năm còn TDN có doanh thu khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng, tổng doanh thu 2 doanh nghiệp trong khoảng 5.000 - 7.000 tỷ đồng.

Việc hợp nhất 2 công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn về ranh giới khai thác, bãi thải cũng như sắp xếp mô hình tổ chức tinh gọn, bố trí lao động hợp lý.

Sau khi hợp nhất, tổng số cán bộ, công nhân viên toàn Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu là gần 3.800 người, với 23 công trường, phân xưởng, 14 phòng ban. Dự kiến năm 2024, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu sẽ khai thác 3,68 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ hơn 3,6 triệu tấn./.

Từ năm 2018 đến nay, TKV đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị, cụ thể: Năm 2018, sáp nhập Công ty Than Hồng Thái vào Công ty Than Uông Bí và hợp nhất Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 với Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 2 thành Công ty Xây lắp mỏ. Năm 2020, Công ty CP Than Cao Sơn và Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài hợp nhất thành Công ty CP Than Cao Sơn.