huy động

Ảnh minh họa

Trong đó, vốn vay kỳ hạn 5 năm là trên 6.369 tỷ đồng, bằng 40,7%; kỳ hạn 10 năm là 3.200 tỷ đồng, bằng 20,4%; kỳ hạn 15 năm là 6.049 tỷ đồng, bằng 38,9%.

Đến hết quý I/2015, đã huy động được trên 55.992 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch cả năm, bằng 62,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: kỳ hạn 5 năm trên 36.913 tỷ đồng, bằng 66,0%; kỳ hạn 10 năm 6.030 tỷ đồng, bằng 10,7%; kỳ hạn 15 năm 13.049 tỷ đồng, bằng 23,3%.

Theo đánh giá chung, từ giữa tháng 3/2015, thị trường ngoại hối biến động mạnh, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng như trên thị trường tự do liên tục tăng lên mức khá cao; khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch khá cao (từ 5 triệu đến 5,5 triệu đồng/lượng) làm giá USD tăng cao, tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư trái phiếu trên thị trường trong những phiên gần đây.

Mặt khác, việc tăng tần suất đấu thầu trái phiếu lên 2 phiên/tuần cũng làm các nhà đầu tư cho rằng NSNN đang chịu áp lực lớn về nhu cầu huy động vốn, nên đẩy lãi suất đặt thầu lên cao.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 và quý II/2015, Bộ Tài chính đã giao cho Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huy động vốn.

Trong đó, KBNN triển khai các giải pháp để huy động theo kế hoạch đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu nợ trong bối cảnh thị trường thuận lợi, phát hành các kỳ hạn dài (5 năm, 10 năm, 15 năm...) để giảm áp lực trả nợ trong thời gian ngắn hạn tới.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch.

Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, theo kế hoạch đã được phê duyệt./.

Vĩnh Thái