ICD Mỹ đình

Hoạt động XNK tại cảng ICD Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Hải Anh

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch đạt hơn 123,83 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 15,28 tỷ USD. Về nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt hơn 121,47 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng gần 12,52 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng qua đạt mức thặng dư hơn 2,36 tỷ USD.

Trong 10 tháng qua, hoạt động XNK của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI) vẫn nắm vai trò chủ đạo.

Tính đến hết tháng 10/2014 tổng kim ngạch XNK của DN FDI đạt hơn 145,62 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng hơn 16,91 tỷ USD so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu là hơn 76,85 tỷ USD, tăng 15,3%, tương ứng tăng hơn 10,19 tỷ USD; nhập khẩu là hơn 68,71 tỷ USD, tăng 10,8%, tương ứng tăng gần 6,72 tỷ USD.

Khối các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước tính đến hết 10 tháng/2014 tổng kim ngạch XNK cũng đạt hơn 99,68 tỷ USD, tăng 12,3%, tương ứng tăng hơn 10,89 tỷ USD.

Đáng quan tâm hoạt động xuất khẩu (XK) 10 tháng qua của nhiều mặt hàng chủ lực vẫn tăng tiến khả quan so với cùng kỳ.

Cụ thể, hạt điều XK đạt 257 nghìn tấn, tăng 20,5% và trị giá đạt 1,68 tỷ USD, tăng 24,3%. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan và Ôxtrâylia là 4 đối tác chính nhập khẩu chiếm 65% lượng điều xuất khẩu của cả nước với lượng nhập khẩu lần lượt là 83 nghìn tấn, 42 nghìn tấn, 27 nghìn tấn và 14 nghìn tấn.

Cà phê lượng XK đạt 1,48 triệu tấn, trị giá đạt 3,09 tỷ USD, tăng 36,5% về lượng và 33,1% về trị giá.

Thủy sản đạt kim ngạch XK 6,55 tỷ USD, tăng 21,2%. Thị trường chủ lực là Hoa Kỳ đạt 1,43 tỷ USD, tăng 20,6%; Liên minh Châu Âu (EU) đạt 1,19 tỷ USD, tăng 26%; Nhật Bản: 980 triệu USD, tăng 9%; Hàn Quốc: 533 triệu USD, tăng 38,3%...

Dầu thô, lượng dầu thô XK đạt 7,61 triệu tấn, tăng 9,7% và kim ngạch đạt 6,32 tỷ USD, tăng 6,2%. Thị trường chủ lực là Ôxtrâylia: 1,96 triệu tấn, tăng 36,6%; Trung Quốc: 1,33 triệu tấn, tăng 92,9%.

Hàng dệt may đạt kim ngạch 17,43 tỷ USD, tăng 18% (tương ứng tăng gần 2,66 tỷ USD). Trong đó, XK sang thị trường Hoa Kỳ đạt 8,17 tỷ USD, tăng 14,2%; sang EU đạt 2,72 tỷ USD, tăng 24,2%; sang Nhật Bản đạt 2,16 tỷ USD, tăng 9,8%; sang Hàn Quốc đạt 1,86 tỷ USD, tăng 37,8%.

Giày dép các loại đạt kim ngạch 8,3 tỷ USD, tăng 24,2%. Trong đó, XK sang thị trường EU đạt 2,88 tỷ USD, tăng 25,5%; Hoa Kỳ đạt 2,68 tỷ USD, tăng 25,8%; sang Nhật Bản đạt 437 triệu USD, tăng 40%; sang Trung Quốc đạt 427 triệu USD, tăng 42,2%...

Điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch 19,48 tỷ USD, tăng 8,7%. EU là đối tác lớn nhất của nhóm hàng này với trị giá đạt 6,97 tỷ USD; các Tiểu Vương Quốc Arập thống nhất: 3,12 tỷ USD, tăng 5,7%; đặc biệt xuất sang Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.../.

Hải Anh