thanh hóa

Trung tâm TP. Thanh Hóa. Ảnh: TL.

Theo quyết định này, có 864 dự án được phê duyệt, tổng diện tích đất quy hoạch là 1.676,2 ha. Trong đó, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 14.726,6 tỷ đồng. Tổng số tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là hơn 8.920,5 tỷ đồng.

Một số địa phương có số lượng dự án lớn và quy mô như TP. Thanh Hóa có 50 dự án với diện tích 205,83 ha; TP. Sầm Sơn có 52 dự án, rộng 139,03 ha; huyện Đông Sơn có 57 dự án với diện tích 175,49 ha; huyện Hoằng Hóa có 61 dự án với 153,28 ha; Thị xã Nghi Sơn có 54 dự án với tổng diện tích 119,8 ha…

Một số dự án có quy mô lớn như tại TP. Thanh Hoá có khu dân cư phố Nam Sơn, phường An Hưng 29,38 ha; Khu dân cư tại Nam Ngạn, Hàm Rồng 24,5 ha; tại Sầm Sơn có Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư 30 ha…

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án.

Cơ quan này cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa phải lưu ý việc xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá phải sát với giá thị trường. Cùng với đó, quy trình, thủ tục đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định./.

Văn Nam