thoát nghèo

Tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiên cứu mức hỗ trợ người nghèo theo địa bàn. Ảnh: Bùi Tư

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,54%/ năm (giai đoạn 2016 - 2017); thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Đến nay, thu nhập của hộ nghèo tăng gấp 1,84 lần so với năm 2015. Đã có huyện Như Xuân thoát khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30 của Chính phủ; 11 xã bãi ngang, 14 xã và 16 thôn, bản khu vực miền núi thoát nghèo, tình trạng đặc biệt khó khăn; 6 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, một số dự án chưa phát huy hiệu quả. Một số cấp ủy, chính quyền khi tiếp nhận dự án thực hiện theo kiểu “cào bằng”, không có trọng tâm, trọng điểm nên đã làm giảm tính hiệu quả của dự án. Một số cây trồng, vật nuôi khi triển khai không phù hợp với địa phương nên dẫn đến dự án “chết yểu”, gây lãng phí.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2020, ngoài việc áp dụng Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng vùng miền trong tỉnh để người nghèo thực sự được hỗ trợ, có điều kiện vươn lên thoát nghèo./.

Bùi Tư