9

Thanh Hóa đang thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư để không làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh

Hiểu rõ việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương nên ngay khi Thủ tướng Chính phủ có thông báo kế hoạch vốn, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao kế hoạch chi tiết, từ đó các chủ đầu tư và nhà thầu có cơ sở thực hiện ngay từ đầu năm.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, UBND tỉnh đã đưa ra quy định về việc quy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công xảy ra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thường xuyên yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị có liên quan để đưa ra các giải pháp cụ thể, thực sự hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là các dự án ODA; tập trung giải ngân kế hoạch vốn của các chương trình, dự án đảm bảo theo đúng mốc thời gian quy định, tuyệt đối không để dồn vào cuối năm mới thanh toán.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, giải ngân không đảm bảo theo quy định sang cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, cần bổ sung thêm vốn.

Đã giải ngân được 42% kế hoạch vốn

Trong năm 2021, tỉnh Thanh Hóa được giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 8.248 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã thực hiện giải ngân được gần 3.499 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch vốn được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Giám đốc KBNN Thanh Hóa cho biết, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN trên địa bàn, trong 4 tháng đầu năm, KBNN Thanh Hóa đã nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của KBNN và UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi NSNN, nhất là trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư. Theo đó, KBNN Thanh Hóa đã quán triệt tới từng công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Đặc biệt, KBNN Thanh Hóa đã đẩy mạnh việc giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến nên đã tiết giảm được thời gian đi lại cho khách hàng, đồng thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ thanh toán vốn đầu tư.

Ngoài ra, theo ông Vinh, KBNN Thanh Hóa cũng rất chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công, từ đó đã phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát chi để có những chấn chỉnh kịp thời. Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra còn giúp đưa ra những ý kiến đóng góp với các cơ quan có liên quan khi nhận thấy có sự bất cập, chưa phù hợp với thực tế trong cơ chế, chính sách.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ KBNN Thanh Hóa, mặc dù địa phương đang đứng trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao nhưng không có nghĩa là địa phương không có khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư.

Các khó khăn được chỉ ra là vẫn còn một số chủ đầu tư thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án và thu hồi tạm ứng. Đồng thời, một số chủ đầu tư chưa tích cực trong công tác lập, hoàn chỉnh hồ sơ gửi KBNN để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho dự án theo đúng quy định. Đáng chú ý hơn nữa là năng lực của một số nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công còn hạn chế, chưa tập trung máy móc, nhân lực và thiết bị để thi công dự án…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, KBNN Thanh Hóa đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có nhu cầu, đã có khối lượng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương; song song với việc tăng cường hậu kiểm trong quản lý đầu tư công.

Bên cạnh đó, KBNN Thanh Hóa cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; bố trí, sắp xếp và xử lý nghiêm các công chức, viên chức năng lực yếu và có biểu hiện gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Không để ảnh hưởng, làm chậm tiến độ của dự án

Để nhanh chóng giải ngân nguồn vốn cho các dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thực hiện và chỉ đạo các kho bạc nhà nước cấp huyện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong vòng 4 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng, làm chậm tiến độ giải ngân các dự án.

Vân Hà