Thanh Hóa: Tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Nguồn: UNMD tỉnh Thanh Hóa. Đồ họa: Phương Anh

Thu hút vốn đầu tư, ngân sách khả quan

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho thấy, sản xuất công nghiệp tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 20% (so với cùng kỳ)... Tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được đánh giá tăng cao, ước đạt 13.356 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán và tăng 31,5%.

“Từ tỉnh đến cơ sở cần phải xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất, người đứng đầu gương mẫu dẫn dắt và đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết và tất cả để xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc” - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.681 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch, tăng 7,1%. Tính đến ngày 22/3, toàn tỉnh đã thu hút được 28 dự án đầu tư trực tiếp (có 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), gấp 2 lần cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 3.441 tỷ đồng và 60,7 triệu USD.

Với kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho rằng, đây là “bước chạy đà” rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho rằng, tốc độ tăng trưởng (GRDP) quý I của tỉnh đạt 13,15%, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng hai con số của cả nước.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ ra, trong đầu tư phát triển, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư vào nông nghiệp còn chậm. Việc sắp xếp ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét chưa đảm bảo yêu cầu. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn chậm. Tiến độ lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện chậm...

Đặc biệt, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số sở, ngành, địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh. Kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm...

Tiếp tục quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

“Nếu quý I được xem là quý khởi động, thì quý II cần phải xác định là quý tăng tốc. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm 2024” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao, trong quý II này, các ngành, các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đưa các dự án đầu tư đã hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chuẩn bị tích cực, khẩn trương để khởi công các dự án mới và đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp trong kế hoạch đã đề ra; đối với những dự án do tổng cầu giảm, cần phải tăng năng suất, tăng sản lượng, tăng giá trị.

Bên cạnh việc chủ động tháo gỡ về thể chế, cơ chế, cũng cần phải tập trung dồn sức để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao UBND tỉnh tiếp tục mời chào các hãng hàng không để mở lại các đường bay mới; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, văn hóa truyền thống đất và người xứ Thanh rộng rãi bằng những phương tiện, loại hình hiện đại, sinh động tạo dấu ấn cho du khách thập phương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc của ngành, địa phương, đơn vị mình trong quý I; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả,...