TV

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km² diện tích tự nhiên, dân số 202.874 người và 12 phường của thị xã Từ Sơn.

Sau khi thành lập, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 1 thành phố, giảm 1 thị xã. Thành phố Từ Sơn sau khi thành lập có 61,08 km² diện tích tự nhiên và dân số 202.874 người; có 12 phường trực thuộc (gồm các phường: Đồng Nguyên, Đồng Kỵ, Tân Hồng, Trang Hạ, Đình Bảng, Đông Ngàn, Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn, Tương Giang, Tam Sơn). Trụ sở làm việc của thành phố Từ Sơn giữ nguyên theo trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thị xã Từ Sơn hiện có.

Theo tờ trình của Chính phủ, với vị trí, vai trò, hiện trạng và định hướng phát triển của thị xã Từ Sơn hiện tại, việc thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Từ Sơn là cần thiết và phù hợp với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thúc đẩy thị xã Từ Sơn phát triển trở thành đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói chung và trên địa bàn thị xã Từ Sơn nói riêng.

Việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh không làm ảnh hưởng đến vị trí chiến lược về quốc phòng của khu vực; đồng thời còn tạo điều kiện để các cấp chính quyền thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình đô thị hóa của tỉnh Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn;

Sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Từ Sơn, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/11/2021. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này sớm sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương, bảo đảm sẽ vận hành thông suốt khi nghị quyết có hiệu lực thi hành, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của đại dịch Covid 19 nhưng kinh tế - xã hội của thị xã Từ Sơn vẫn giữ được ổn định và phát triển. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm (2018 - 2020) của thị xã Từ Sơn đạt 4,80% (cao hơn mức tăng chung 4,74% của tỉnh Bắc Ninh), thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 175,5 triệu đồng/người/năm, bằng 3,49 lần so với bình quân chung của cả nước (50,28 triệu đồng/người/năm) và bằng 2,68 lần so với bình quân chung của tỉnh Bắc Ninh (65,32 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo trung bình giai đoạn 2018 - 2020 toàn thị xã là 0,93%, (thấp hơn mức 1,31% của tỉnh Bắc Ninh); tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, từ 59,3% năm 2018 lên 100% năm 2020.

Dương An