thanh tra tài chính

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chúc mừng và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Sáng ngày 29/12/2020, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Thu nộp ngân sách hơn 13.338 tỷ đồng

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 72.198 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gần 16.893 tỷ đồng; nộp các quỹ là hơn 39,7 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 20,4 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán hơn 35.9 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 45.847 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 2.012 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác hơn 883,7 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 6.46 tỷ đồng.

Theo Chánh thanh tra Bộ Tài chính, các đơn vị được thanh tra số tiền đã thu nộp NSNN hơn 13.338 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính kịp thời triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành...

Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, kết quả triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính..

Tập trung thanh tra đối với những lĩnh vực có dấu hiệu rủi ro

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra của thanh tra toàn ngành Tài chính.

thanh tra, kiểm tra
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2020, sáng ngày 29/12/2020. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ đối với các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Các đơn vị đã chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020.

Về triển khai nhiệm vụ trong năm 2021, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đặt ra, tuân thủ pháp luật. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Thanh tra Bộ Tài chính cần tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực dấu hiệu rủi ro và khả năng xảy ra thất thoát lãng phí.

Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính, từ đó giúp cho nền tài chính quốc gia hiệu quả, bền vững, phát triển, ổn định.

Tại hội nghị, ông Trần Huy Trường cho biết, năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thường xuyên bám sát, cập nhật tình hình thực tiễn, thời sự ảnh hưởng đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của đơn vị; bám sát chỉ đạo, định hướng của Quốc hội, Chính phủ; nắm bắt thông tin về tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đồng thời chủ động thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt; tiến hành khảo sát, nắm tình hình ngay đầu năm 2021...

Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, sau Tết Nguyên đán sẽ triển khai kịp thời các đoàn thanh tra, kiểm tra. Đơn vị cũng sẽ bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ Tài chính, đơn vị sẽ chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Đức Minh