Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Phạm Kim Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa (mã Ck: MRF) bị phạt 40 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 9/11/2020 đến ngày 8/12/2020, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 35.300 cổ phiếu MRF, tuy nhiên, ngày 19/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Kim Hải; từ 21/1/2021 đến ngày 17/2/2021, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 135.300 cổ phiếu MRF (tương ứng 1.353.000.000 đồng mệnh giá), tuy nhiên, ngày 1/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và điểm đ khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên