Theo Bộ Y tế, từ ngày 12/9/2022 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 4,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer (1,5 triệu liều đã tiếp nhận vào ngày 12/9/2022 và 1,5 triệu liều đã tiếp nhận ngày 14/9/2022 cùng 1,2 triệu liều tiếp nhận ngày 22/9).

Thêm 1,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer về Việt Nam
Thêm 1,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 Pfizer về Việt Nam. Ảnh: TL.

Tính hết ngày 22/9, cả nước đã tiêm 259.794.452 mũi vắc-xin Covid-19 các loại cho người từ 5 tuổi trở lên, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt hơn 78%, mũi 4 tiêm được 15.328.126 mũi (đối với người trên 18 tuổi); còn đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi mới đạt 57,7%; đối với trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, hơn 5 tháng triển khai tiêm vắc-xin Covid-19, cả nước đã tiêm 16.546.186, trong đó mũi 1 là 9.809.220 trẻ (đạt tỷ lệ 88,5%); mũi 2: 6.736.966 trẻ (đạt tỷ lệ 60,8%).

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và tiêm vắc-xin./.