Theo đó, 2 DN nêu trên sẽ được cơ quan hải quan tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), thông quan trước, kiểm tra sau và được hưởng nhiều ưu đãi về thủ tục kiểm tra hàng hóa.

Thời hạn được hưởng chế độ ưu tiên là 3 năm (36 tháng), kể từ tháng 6/2016. Sau thời hạn này, nếu DN đáp ứng các điều kiện quy định của nhà nước thì sẽ được Tổng cục Hải quan xem xét để tiếp tục được áp dụng chế độ ưu tiên.

Điều kiện để được xem xét, công nhận chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan là: DN xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm; DN xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm; DN xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm.../.

Hải Anh