Với những nỗ lực vượt bậc, PVI Sun Life chính thức ra mắt Hưu trí PVI Sun Life ngay trong những ngày đầu tháng 4/2014.

Theo đó, Hưu trí PVI Sun Life là một lựa chọn có ý nghĩa đối với cả khách hàng doanh nghiệp và người lao động.

Với khách hàng DN, Hưu trí PVI Sun Life giúp gia tăng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Những nhân viên xứng đáng của doanh nghiệp sẽ được bảo vệ về tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống trong hiện tại và tận hưởng một cuộc sống an nhàn khi đến tuổi hưu.

Với người lao động, Hưu trí PVI Sun Life tạo điều kiện cho khách hàng có thể chủ động trong việc lập kế hoạch hưu trí với các quyền lợi rút tiền từ tài khoản tích lũy, quyền lợi tạm thời đóng/ kích hoạt tài khoản, quyền lợi chuyển tài khoản hưu trí và định kì đóng phí linh hoạt.

Hưu trí PVI Sun Life có nhiều quyền lợi ưu đãi dành cho khách hàng, đồng thời cũng là một giải pháp bảo vệ tài chính cho cuộc sống hiện tại. Khi khách hàng đến tuổi nghỉ hưu, sau thời hạn tích lũy, PVI Sun Life sẽ chi trả quyền lợi hưu trí định kì trong suốt 15 năm và tài khoản Hưu trí PVI Sun Life vẫn luôn sinh lời đều đặn hàng năm. Ngay từ khi tham gia Hưu trí PVI Sun Life, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Ông Vũ Bảo Lâm, Phó Tổng giám đốc phụ trách Hưu trí PVI Sun Life, cho biết, nhu cầu của xã hội ngày càng tăng lên, đã đến lúc cần có thêm lựa chọn cho những người muốn có khoản lương hưu cao hơn và gần hơn với thu nhập của họ trước khi về hưu. Vì thế đây là thời điểm phù hợp để hưu trí tự nguyện ra đời.

Hưu trí PVI Sun Life không chỉ là một kế hoạch tài chính tiên tiến mà còn thể hiện sự hưởng ứng tích cực của PVI Sun Life với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 115/2013/TT - BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Bảo hiểm Hưu trí và Quỹ Hưu trí tự nguyện./.

H.C