Thị trường chứng khoán duy trì hoạt động thông suốt, thanh khoản tốt
Nhiều hành vi sai phạm trên thị trường chứng khoán đã được ngăn chặn và xử lý nghiêm. Ảnh: DUY DŨNG.

Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sai phạm

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, thời gian qua, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển, nhiều biện pháp quản lý nhà nước đồng bộ khác đã được triển khai, góp phần giúp thị trường phát triển minh bạch, kỷ cương hơn.

Những biện pháp đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhất là trong hoạt động giám sát, thanh tra, cưỡng chế thực thi ngày càng được nâng cao. Các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán được xử lý nghiêm minh.

Theo đó, công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán tiếp tục được củng cố, hoàn thiện trên các mảng hoạt động. Công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác giám sát tuân thủ nghĩa vụ công ty đại chúng (nghĩa vụ công bố thông tin, quản trị công ty, công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán) cũng được triển khai thường xuyên.

Đồng thời, thông tin từ UBCKNN cho biết thêm, cơ quan quản lý đã chủ động tiến hành rà soát việc tuân thủ nghĩa vụ công ty đại chúng của một số công ty có giá giao dịch bất thường trên sàn.

Mặt khác, cơ quan quản lý tăng cường rà soát chặt chẽ việc phát hành của các công ty đại chúng, công ty niêm yết, đặc biệt đối với các trường hợp tăng vốn nhanh; triển khai kiểm tra hoạt động công ty đại chúng, tổ chức kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính quý I/2023 của các công ty đại chúng. Qua công tác giám sát, cơ quan quản lý đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xử phạt hành chính 495 tổ chức, cá nhân trong năm 2022

Chỉ tính riêng năm 2022, căn cứ kết quả giám sát thường xuyên và thanh tra, kiểm tra, UBCKNN đã xử phạt hành chính 495 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 39 tỷ đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với 6 trường hợp, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với 15 trường hợp.

Cũng theo thông tin từ UBCKNN, trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được triển khai quyết liệt. Theo đó, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều đoàn kiểm tra đối với các mã chứng khoán có dấu hiệu giao dịch bất thường; thực hiện phân tích giao dịch đối với các mã chứng khoán, tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan các tài khoản giao dịch bất thường để tiếp tục xử lý; đồng thời tổ chức triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, bao gồm thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Tiếp tục tăng kỷ cương, kỷ luật cho thị trường

Thông tin từ đại diện lãnh đạo UBCKNN cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, thông suốt, thì việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường cũng là một nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, hiện cơ quan quản lý đang rà soát các văn bản pháp luật khắc phục ngay những bất cập, vướng mắc.Trong đó, quy định rõ phạm vi hoạt động và cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán; bổ sung các quy định nhằm quản lý tốt hơn các nhà đầu tư; tăng cường các chế tài xử phạt vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư..., đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững thị trường chứng khoán.

Về công tác giám sát, thanh tra trên thị trường, việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tuyến giám sát. Trong đó, phát huy vai trò của tuyến giám sát thứ nhất là các công ty chứng khoán sẽ được chú trọng nhằm bảo đảm một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả. Theo đó, cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát các công ty chứng khoán thực hiện đúng và đầy đủ vai trò là chủ thể giám sát tuyến đầu theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện sớm các vi phạm trên thị trường.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, giám sát; hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát giao dịch nâng cấp với các tính năng phân tích, cảnh báo, thống kê.

UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, có cảnh báo sớm đối với nhà đầu tư. Mặt khác, cơ quan này tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán nhằm tăng tính răn đe, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, góp phần tăng tính minh bạch và bền vững trên thị trường./.