Các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào 4 trên tổng số 21 ngành theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 4 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 64,5 triệu USD (chiếm tới 44% số dự án và 94% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là lĩnh vực giáo dục và đào tạo với 3 dự án nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,45 triệu USD (chiếm 33% số dự án và 5% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các ngành lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp và dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Thổ Nhĩ Kỳ mới đầu tư vào 4/63 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó đứng đầu là Phú Yên với 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 60,75 triệu USD. Đứng thứ 2 là thành phố Hồ Chí Minh với 3 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 6,85 triệu USD. Tiếp theo là Hà Nội và tỉnh Bình Dương./.

Một số dự án đầu tư lớn của Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam

- Dự án Công ty TNHH Ercolith Bausysteme tại tỉnh Phú Yên, tổng vốn đầu tư đăng ký là 30 triệu USD với mục tiêu sản xuất cấu kiện bê tông và các sản phẩm xây nhà lắp ghép.

- Dự án Công ty TNHH nhà tiền chế RBS Vietnam tại tỉnh Phú Yên, tổng vốn đầu tư đăng ký là 30 triệu USD, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất máy, chi tiết phụ tùng cho tàu thuyền.

- Dự án Công ty TNHH Việt Thổ, tổng vốn đầu tư đăng ký là 4 triệu USD tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất các loại giày, sản phẩm may mặc và phế liệu.

Trung Ninh