Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Tài chính về vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Trương Thị Mai tại cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh.

Về phía Bộ Tài chính, tham dự cuộc làm việc có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính: Vũ Thị Mai, Tạ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính thời gian qua.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản; xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính phục vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành nhiều văn bản tăng cường phòng chống tham nhũng

10 năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành 27 luật, 32 nghị quyết, 288 nghị định; ban hành, phối hợp ban hành 13 thông tư, thông tư liên tịch. Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm, đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.

Trong 10 năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành 27 luật, 32 nghị quyết, 288 nghị định; ban hành, phối hợp ban hành 13 thông tư, thông tư liên tịch. Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm, đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.

Công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 478 quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản từ các cơ quan tiến hành tố tụng (có 61 quyết định trưng cầu giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo); đã ban hành 333 kết luận giám định, định giá tài sản (có 53 kết luận giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo). Tiến độ, chất lượng các kết luận giám định, định giá cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Tài chính về vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực trong điều hành của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau: Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh PCTN,TC trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản để khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác này.

Thứ tư, rà soát, phát hiện những sơ hở, bất cập, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là trong các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao, dư luận xã hội quan tâm.

Thứ năm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện những vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo phối hợp xử lý sai phạm về tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực .

Thứ sáu, quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý một số vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Kết thúc cuộc làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, một lần nữa, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng khắc phục những vụ việc xảy ra trong phạm vi quản lý nhà nước, đảm bảo lòng tin của xã hội, lòng tin của Đảng đối với Bộ Tài chính.

"Các đồng chí đã nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc đảm bảo các yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Việc đồng thuận với báo cáo cũng là sự nghiêm túc trước Đảng, trước nhân dân. Bộ Tài chính đã 8 năm liền trong nhóm 3 bộ, ngành dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính. Bộ Tài chính đã nỗ lực trong quản lý các lĩnh vực được giao. Tôi mong rằng, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục đạt được nhiều thành công trong thời gian tới“, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến của đồng chí Trương Thị Mai và cho biết, sau khi có kết luận của Đoàn kiểm tra, Bộ Tài chính sẽ tổ chức họp Ban Cán sự Đảng, từ đó đề ra kế hoạch để phát huy các ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ./.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong công tác quản lý

Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng khắc phục những vụ việc xảy ra trong phạm vi quản lý nhà nước, đảm bảo lòng tin của xã hội, lòng tin của Đảng đối với Bộ Tài chính.