Thông tin 2 chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước