TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh quản lý hộ kinh doanh để tăng thu ngân sách Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách vượt dự toán Thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 91% dự toán
Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.
Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Số thu nói trên xuất phát từ kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng qua nhìn chung tích cực.

Tính riêng tháng 10/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1%, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước.

Lũy kế 10 tháng , tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 537,32 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 267,93 tỷ USD, tăng 16,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2021 ước tính thặng dư 1,1 tỷ USD. Tính chung, lũy kế trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 19,63 tỷ USD của 10 tháng năm trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,8 tỷ USD, giảm nhẹ 1% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu ước 20,2 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,6 tỷ USD, giảm 4,1%.

Trước đó, căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2021, dự kiến tình hình thu các tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho 27 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị; tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; rà soát, thực hiện phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế,.../.