đăng kiểm

Tính đến 22/11, tổng số thu phí đường bộ qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các trạm đăng kiểm trên cả nước là 5.526,911 tỷ đồng. Ảnh: TL

Theo Quỹ Bảo trì Đường bộ (BTĐB) Trung ương, so với kế hoạch thu phí được giao năm 2016 là 6.125,774 tỷ đồng, số thu trên tương đương thực hiện đạt 90,223% kế hoạch. Riêng trong tháng 11/2016 (tính đến 22/11/2016) thu được 380,837 tỷ đồng.

Cũng theo Quỹ BTĐB Trung ương, đối với việc phân bổ vốn cho công tác bảo trì hệ thống quốc lộ, tổng số giao kế hoạch chi 2016 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) là 7.743,955 tỷ đồng, bao gồm nguồn 65% là 4.243,955 tỷ đồng và ngân sách nhà nước cấp bổ sung là 3.500 tỷ đồng.

Đến 20/11/2016, Quỹ BTĐB Trung ương đã chuyển 5.753,905 tỷ đồng cho các đơn vị thực hiện công tác BTĐB thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Còn đối với việc phân bổ vốn cho các Quỹ BTĐB địa phương (35%), hiện Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương đã quyết định phân chia nguồn 35% từ phí thu ô tô cho các quỹ địa phương năm 2016 là 2.476,617 tỷ đồng. Đến tháng 20/11/2016, Quỹ BTĐB Trung ương đã chuyển 1.951,591 tỷ đồng cho các Quỹ BTĐB địa phương./.

Trí Dũng