Số thu ngân sách của ngành Hải quan đã và đang tăng tiến từng ngày trong tháng "nước rút" cuối năm. Ảnh: Hải Anh

Ngoài ra, tính đến ngày 20/11/2013, hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Toàn ngành Hải quan đã thực hiện KTSTQ 1.951 cuộc, ra quyết định ấn định và truy thu đạt 1.521 tỷ đồng, bằng 128% so với cùng kỳ. Đã thu nộp ngân sách 1.261 tỷ đồng (bằng 167% so với cùng kỳ), đạt 110% chỉ tiêu được giao (1.261 tỷ đồng/1.145 tỷ đồng).

Một điểm sáng nữa cần đề cập đến là công tác chống buôn lậu gian lận thương mại của ngành luôn được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả khá rõ nét.

Tính đến ngày 15/11/2013, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 20.164 vụ việc vi phạm (trong đó có 636 vụ việc liên quan đến ma túy), trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 551,409 tỷ đồng (số vụ vi phạm giảm 8,6%, trị giá tăng 49,76% so với năm 2012), thu nộp ngân sách đạt hơn 139,2 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan ra quyết định khởi tố 23 vụ (trong đó có 5 vụ liên quan đến chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT); chuyển cơ quan chuyên trách khởi tố 30 vụ./.

Hải Anh