Thủ tướng Cuba dự Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng Cuba dự Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại diễn đàn.
Thủ tướng Cuba dự Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu tại diễn đàn.
Thủ tướng Cuba dự Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại diễn đàn.
Thủ tướng Cuba dự Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba
Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với các đại biểu.