Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung (Hàn Quốc).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung (Hàn Quốc).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung (Hàn Quốc).