Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay, các tòa nhà tiêu tốn tới hơn 30% tổng mức tiêu thụ năng lượng ở những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt Nam, nên việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các công trình xây mới là một đòi hỏi cấp thiết.

Hiện nay IFC đang hợp tác với Công ty TNHH SGS Việt Nam cung cấp EDGE- một chương trình đã chứng minh được hiệu quả kinh tế của các công trình xanh tại các thị trường mới nổi. EDGE cung cấp phần mềm miễn phí cho phép người thiết kế lựa chọn các giải pháp kỹ thuật “xanh” và mức chi phí phát sinh tương ứng cũng như thời gian hoàn vốn. Thiết kế công trình tốt hơn sẽ giúp cắt giảm mức năng lượng và nước tiêu thụ, từ đó giảm chi phí điện, nước hàng tháng cho cả chủ công trình lẫn người sử dụng.

Ông Autif Sayed, Chuyên gia về Công trình Xanh khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của IFC cho biết: "Với bộ công cụ EDGE, IFC mang đến cho thị trường một giải pháp mang tính hiệu quả khi xây dựng công trình xanh. Chúng tôi muốn góp phần vào công cuộc tăng trưởng bền vững của Việt Nam thông qua việc phổ cập các tiêu chuẩn công trình xanh một cách thuận tiện và với chi phí hợp lý”./.

H.C