kho bac tphcm

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Vũ Lê

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển KBNN; tập trung hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện tối đa cho đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Ngay từ đầu năm, KBNN TP đã siết chặt công tác kiểm soát cam kết chi. Đến hết ngày 31/12/2017, tổng chi NSNN là 83.126 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương là 17.573 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 65.553 tỷ đồng/70.647 tỷ đồng, đạt gần 93% dự toán.

KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm soát thanh toán cho 5.663 dự án với tổng kế hoạch vốn được giao là 38.014 tỷ đồng. Trong đó vốn thuộc ngân sách trung ương là 6.384 tỷ đồng (vốn ODA là 779 tỷ đồng), vốn thuộc ngân sách địa phương là 28.626 tỷ đồng (vốn ODA là 4.38 tỷ đồng), vốn quận, huyện là 3.004 tỷ đồng. Kết quả, hết năm 2017 đã giải ngân vốn trung ương được 2.645 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch (vốn ODA giải ngân được 419 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch); vốn thuộc ngân sách địa phương đã giải ngân được 22.733 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch (vốn ODA giải ngân 3.891 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch).

KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm, kịp thời các chỉ đạo điều hành của KBNN cấp trên và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, cơ quan Tài chính hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017.

Phối hợp với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị KBNN TP. Hồ Chí Minh mở thêm tài khoản chuyên thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Tổ chức quản lý, kiểm soát chi NSNN đúng tiến độ, tiêu chuẩn, định mức đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm tập trung, trang thiết bị - máy móc, các khoản chi tiền lương và chi cho con người ở các đơn vụ sự nghiệp; theo dõi, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; thanh toán các khoản tạm ứng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy đã ghi nhận những nỗ lực đóng góp công sức của cán bộ, công nhân viên và người lao động của KBNN TP vào sự hoàn thành nhiệm vụ chung của KBNN nói chung và nhiệm vụ của địa phương nói riêng. KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt công tác thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn chi.

Đồng thời, Phó Tổng giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy cũng lưu ý các cán bộ viên chức KBNN TP. Hồ Chí Minh cập nhật liên tục các thông tin mới trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Thông tư 17, Thông tư 132, Thông tư 133 do Bộ Tài chính mới ban hành. Công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra nội bộ phải được triển khai thường xuyên, qua đó giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tránh được sai sót, đảm bảo đồng tiền nhà nước chi ra phải đúng nhiệm vụ chi. Công tác an toàn tài sản, an toàn bảo mật thông tin phải triển khai thường xuyên, phát hiện những lỗ hổng và nguy cơ mất an toàn thông tin; các cán bộ, viên chức cần chuẩn bị cũng như nâng cao trình độ chuyên môn trước khi đề án thu gọn đầu mối của KBNN được duyệt./.

Vũ Lê