Mở đầu phiên họp, các thành viên UBTVQH đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa tạ thế.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của Phiên họp thứ 22, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trong tháng 10.

Dự kiến phiên họp diễn ra từ ngày 10 đến 15/10. Trong buổi họp đầu tiên, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến về việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14. Tiếp đó, chiều nay UBTVQH sẽ cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Ngày 11/10, UBTVQH sẽ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Ngày 12/10, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngoài ra, theo chương trình, UBTVQH cũng sẽ thảo luận về một số báo cáo khác của Chính phủ liên quan tới các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.... .

Các thành viên UBTVQH cũng tiếp tục thảo luận, rà soát lại trước khi trình Quốc hội về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town); tờ trình của Chính phủ việc ký Công ước chống tra tấn.../.

Hoàng Yến