UBTVQH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 37. Ảnh: TTXVN

Sáng 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 37, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10/4/2015.

Trong phiên họp lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 9 dự án luật, bao gồm: dự án Luật An toàn thông tin; dự án Luật phí, lệ phí ; dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam ; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) ; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) ; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương ; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng cho ý kiến về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh, về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2016.

Đáng chú ý, tại phiên họp thứ 37, UBTVQH sẽ nghe báo cáo của Đoàn giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự, dự kiến vào sáng ngày 10/4.

H.Y