cục thuế hà nội

Người nộp thuế có thể gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất điện tử, không phải đến trực tiếp tại cơ quan thuế. Ảnh: NM.

Tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục gia hạn

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tới toàn thể người nộp thuế.

Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Xử lý giấy đề nghị gia hạn sau thời điểm cơ quan thuế khóa sổ kế toán thuế tháng

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn được gửi sau thời điểm cơ quan thuế khóa sổ kế toán thuế tháng, cơ quan thuế cập nhật thủ công hạn nộp được gia hạn đối với số thuế được gia hạn thuộc kỳ đã khóa sổ, hệ thống TMS cập nhật tự động hạn nộp đối với số thuế phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo được gia hạn. Cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh tiền chậm nộp đã tính trước đó (nếu có).

Trong nội dung thông tin tuyên truyền cần làm rõ những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2020 quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện.

Cơ quan thuế cần xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP theo từng nhóm đối tượng người nộp thuế; đăng tải tài liệu hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của cục thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho toàn thể người nộp thuế.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện hướng dẫn người nộp thuế gửi đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử để tránh tập trung đông người tại cơ quan thuế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện bộ phận công nghệ thông tin đã nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 (giấy đề nghị gia hạn) bằng phương thức điện tử. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế tuyên truyền, hỗ trợ, tập trung hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp, sử dụng ứng dụng để lập và gửi đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử.

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và gửi đề nghị gia hạn qua Cổng dịch vụ công quốc gia, sau khi có thông báo nâng cấp của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế gửi qua đường bưu chính, hoặc tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành. Thời hạn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Hệ thống quản lý thuế tập trung sẽ tự động xử lý giấy đề nghị gia hạn

Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) sẽ tự động xử lý đối với từng sắc thuế được gia hạn.

Cụ thể, đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, hệ thống TMS tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2021 và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2021 theo tờ khai mẫu 01/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT.

Đối với số thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo phụ lục mẫu 01-6/GTGT, bộ phận kê khai và kế toán thuế của cơ quan thuế quản lý khoản thuế giá trị gia tăng được phân bổ thực hiện tra cứu tại danh sách người nộp thuế đề nghị gia hạn trên hệ thống TMS để kiểm soát, cập nhật hạn nộp thuế được gia hạn.

Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế tự xác định số thuế phải tạm nộp quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 và căn cứ thời hạn được gia hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, hệ thống TMS tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn đối với số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Đối với đề nghị gia hạn nộp tiền thuê đất, hệ thống TMS hỗ trợ cập nhật tự động thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất theo từng thông báo đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP trong trường hợp người nộp thuế kê khai chính xác thông tin số thông báo và cơ quan thuế ban hành thông báo tiền thuê đất trên giấy đề nghị gia hạn và cơ quan thuế đã cập nhật đầy đủ thông tin số thông báo nộp tiền thuê đất tương ứng trên hệ thống TMS.

Cơ quan thuế quản lý khoản thu tiền thuê đất tra cứu danh sách người nộp thuế có đề nghị gia hạn trên TMS để rà soát, cập nhật thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất theo thông báo đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong trường hợp hệ thống TMS không đủ thông tin hỗ trợ cập nhật tự động./.

Nhật Minh