Tình hình phát triển KTXH tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Ảnh: chinhphu.vn

* Kon Tum: Thu NSNN 8 tháng đầu năm ước đạt 908,588 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Kon Tum: Tình hình phát triển KTXH tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực ở hầu hết các ngành, lĩnh vực: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 14,74% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,72% so với tháng 7, trong đó tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến. Hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp về vụ mùa gieo trồng đạt 65.034 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Tổng mức hàng hóa bản lẻ, doanh thu dịch vụ ước đạt trên 683,64 tỷ đồng, tăng 2,32% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn 8 tháng đầu năm ước đạt 5.433,1 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,2 triệu USD, tăng 19,04% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt 908,588 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán.

Tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ đầu năm đến nay là 13 dự án, với tổng vốn đăng ký 1.383,522 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến nay là 145 doanh nghiệp; giải thể 13 doanh nghiệp.

* Cục thuế Quãng Ngãi: Thu NSNN tháng 8 đạt 1.437 tỷ đồng

Tháng 8/2013, Cục Thuế Quãng Ngãi thu NSNN đạt 1.437 tỷ đồng, trong đó thu từ sản phẩm lọc hóa dầu của NMLD Dung Quất là 1.235 tỷ đồng; Lũy kế 8 tháng đầu năm thu 16.117,5 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán TW, đạt 85,9% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Thuế giao, tăng 96,1% so cùng kỳ. Trừ tiền SDĐ thì đạt 15.971 tỷ đồng, đạt 86,8% dự toán, tăng 95,9% so cùng kỳ

So với dự toán TW, các khoản thu khá, đảm bảo tiến độ dự toán là: Thu từ DNNN Trung ương (88%), DN có vốn ĐTNN (141,7%), Thuế TNCN (110,4%), Thuế sử dụng đất phi NN (99,7, Lệ phí trước bạ (72,4%) …

* KBNN Ninh Thuận: Tăng cường kiểm soát chi NSNN

Tháng 8/2013, KBNN Ninh thuận đã triển khai tốt với cơ quan thuế, Hải quan, các ngân hàng thương mại và các cơ quan liên quan trong công tác thu NSNN trên địa bàn. Tổng thu NSNN từ ngày 16/7 đến ngày 15/8 là 94,4 tỷ đồng; lũy kế thực hiện từ đầu năm là 931,6 tỷ đồng, đạt 70% dự toán UBND tỉnh giao. Trong đó thu NSNN trong cân đối 749,2 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán UBND tỉnh giao.

Về chi NSNN, KBNN Ninh Thuận đã bám sát chủ trương của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và chỉ đạo của KBNN về những nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành NSNN năm 2013. Các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đảm bảo theo dự toán được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, các khoản chi NSNN được thực hiện đúng chế độ tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán.

Thực chi NSNN từ ngày 16/7 đến ngày 15/8 là 421,7 tỷ đồng; lũy kế chi NSNN từ đầu năm 3.620,4 tỷ đồng. Trong đó, chi NS Trung ương là 1.532,4 tỷ đồng, chiếm 42,3%; chi NS địa phương 2.088 tỷ đồng, chiếm 57,7%. Chi NSNN kịp thời đáp ứng nhu cầu các đơn vị, chú trọng kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiếp khác, công vụ phí, sữa chữa…

Qua công tác kiểm soát chi tháng 8 năm 2013 có 14 đơn vị chưa chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý tài chính, 76 món chi chưa đủ thủ tục theo quy định đề nghị đơn vị phải bổ sung trước khi thanh toán.

Từ đầu năm đến tháng báo cáo, KBNN Ninh Thuận đã thực hiện giải ngân là 1.479.669 triệu đồng/2.158.093 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch vốn.

* Sở Tài chính Lâm Đồng: Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 8 tháng là 6.757 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Lâm Đồng, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện tháng 8 tháng là 2.607 tỷ đồng, đạt 70,03% dự toán Trung ương, 47,41% dự toán địa phương và bằng 104,06% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 8 tháng là 6.757 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán Trung ương; 85,56% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 104,95% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 6.469 tỷ đồng, đạt 98,81% dự toán Trung ương, 76,71% dự toán địa phương và bằng 103,9% so cùng kỳ./.

Đ.T (theo mof)