Lợi nhuận tăng tốc

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của TIS trong trong quý III/2021 cho thấy, doanh thu thuần của Tisco đạt 3.085 tỷ đồng, tăng gần 4%% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm của đại gia ngành thép này đạt 9.634 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Tuy vậy, tốc độ tăng doanh thu của Thép Thái Nguyên không thấm vào đâu so với sự bùng nổ của con số lợi nhuận mà doanh nghiệp này đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, lãi sau thuế quý III/2021 đạt gần 10 tỷ đồng, cao gấp 24 lần so với cùng kỳ.

TIS: Những rủi ro tài chính từ số liệu tài chính quý III
TIS: Những rủi ro tài chính từ số liệu tài chính quý III. Ảnh: T.L
Infographic: Những vụ rò rỉ tài chính chấn động thế giới
Nhận diện rủi ro trái phiếu doanh nghiệp từ những tình huống thực tế
“Bắt mạch” Vinaconex từ số liệu tài chính 6 tháng

3 lý do khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2021 tăng mạnh: Lợi nhuận gộp tăng hơn 78 tỷ đồng so với cùng kỳ; doanh thu tài chính tăng hơn 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ và lãi vay giảm 9,2 tỷ đồng do lãi suất giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty thép này đạt 113 tỷ đồng, tăng trưởng thần tốc tới hơn 606% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Như vậy, sau khi đi qua 3/4 quãng đường của năm 2021, TIS đã đi đường hết 74% quãng đường theo chỉ tiêu lợi nhuận doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

Các dự án đầu tư năm 2021

Đầu năm 2021, Tisco đặt kế hoạch đầu tư 2 dự án nhóm C trong năm. Đó là tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo, mở rộng khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm và tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm. Công ty cũng sẽ đầu tư 1 hạng mục nâng cấp tài sản cố định là trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động.

Cụ thể, theo kế hoạch được công ty thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm, TIS đưa ra mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 12.989 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 48,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,5% và 48,2% so với thực hiện năm 2020.

Với các chỉ tiêu kinh doanh khác, Thép Thái Nguyên đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 9.110 tỷ đồng. Công ty dự kiến sản lượng sản xuất thép cán đạt 815.000 tấn, sản xuất phôi thép 395.000 tấn, sản xuất gang lò cao 200.000 tấn, tiêu thụ thép cán đạt 815.000 tấn.

Còn đó những bấp bênh tài chính

Sự tăng tốc lợi nhuận tuy là những kết quả lạc quan đối với mọi doanh nghiệp, tuy nhiên với riêng Tisco, các con số lợi nhuận cũng chưa đủ khỏa lấp những bấp bênh tài chính còn chưa được doanh nghiệp khắc phục.

Một trong những điểm nổi cộm nhất trong bức tranh tài chính của TIS là tỷ lệ nợ của công ty vẫn đang khá cao. Quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm 30/9/2021 lên tới 8.017 tỷ đồng, lớn gấp tới 3,9 lần so với vốn chủ sở hữu.

Điều đáng chú ý là tỷ lệ nợ ngắn hạn và quy mô vay tài chính cũng chiếm tỷ lệ cũng khá lớn trong cơ cấu nợ của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2021, nợ ngắn hạn có giá trị lên tới 5.905 tỷ đồng, chiếm 74% trên tổng quy mô nợ của công ty.

Trong khi đó, nhìn sang mục tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán để so sánh đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty, tài sản ngắn hạn cùng thời điểm chỉ có giá trị là 2.522 tỷ đồng.

Quy mô tài sản ngắn hạn theo đó chỉ bằng 43% so với giá trị nợ ngắn hạn, hiểu một cách nôm na nếu như toàn bộ tài sản ngắn hạn của công ty được bán đi ngay lập tức thì cũng chưa đủ để trả hết được phân nửa các khoản nợ ngắn hạn.

Báo cáo tài chính của Tisco trong quý III chưa được kiểm toán, còn nếu như nhìn lại báo cáo bán niên soát xét, công ty này cũng được sự quan tâm đặc biệt của kiểm toán với khá nhiều vấn đề được kiểm toán viên liệt kê trong báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán viên thuộc Công ty kiểm toán AASC đưa ý kiến ngoại trừ khi cho biết “Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên” được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư dự án tính đến giữa năm 2021 là hơn 5.821 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đã vốn hóa là hơn 2.612 tỷ đồng. Công ty kiểm toán không thể xác định được những tổn thất có thể có liên quan đến dự án nêu trên, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu được trình bày trong báo cáo tài chính giữa niên độ.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng nêu vấn đề nhấn mạnh liên quan đến việc nợ ngắn hạn đã vượt qua tài sản ngắn hạn, đồng thời một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán.

Những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ vẫn được trình bày trên cơ sở giải định về khả năng hoạt động liên tục.

Hợp nhất số liệu công ty con từ năm 2014

Kiểm toán viên còn nêu ý kiến nhấn mạnh tại Báo cáo bán niên soát xét 2021 của TIS khi cho biết, Công ty cổ phần khai thác khoảng sản Thái Trung là công ty con của Thép Thái Nguyên được thành lập từ năm 2011, đang trong giai đoạn đầu tư với hoạt động kinh doanh chính là thăm dò, chế biến khoáng sản.

Tuy nhiên từ năm 2014 đến nay, công ty tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Do đó, số liệu công ty con này đang dùng để hợp nhất là số liệu của bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ không được hợp nhất do không có số liệu tương ứng.