Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu những tìm tòi, sáng tạo của các tác giả đối với chất liệu gốm truyền thống của Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật gốm trong đời sống đương đại.

Đây cũng là dịp để đánh giá thực trạng, những thành tựu, thuận lợi và những vấn đề tồn tại, khó khăn từ đó có các chính sách phù hợp để hỗ trợ, liên kết các nghệ sĩ, nghệ nhân cũng như các làng nghề phát triển trong kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm sáng tác trong 5 năm gần đây và có quyền sở hữu tác phẩm đó được tham gia triển lãm. Tác phẩm phải có giá trị thẩm mỹ cao, mang tính sáng tạo, tính ứng dụng trong đời sống. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm (đơn hoặc bộ) đăng ký tham gia vào một trong hai nhóm: Gốm nghệ thuật và gốm ứng dụng.

Ban tổ chức nhận ảnh tác phẩm tham dự từ ngày 2 đến 6-8, tại Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (số 38 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội). Hội đồng nghệ thuật chọn tác phẩm qua ảnh chụp sau đó sẽ chấm tác phẩm thật. Dự kiến sẽ có 6 giải đồng hạng chia cho 2 nhóm tác phẩm, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Theo hanoimoi.com.vn