Trong phiên họp Quốc hội sáng 4/11, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển đã trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) sửa đổi. Bổ sung quy định về THTK, CLP trong giáo dục, y tế Theo báo cáo, tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật được đề nghị giữ nguyên như trong Dự thảo. Nội dung của Luật tập trung quy định về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước. Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân tuy có quy định nhưng chỉ mang tính nguyên tắc và giao cho Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương quy định chi tiết. Để đảm bảo tính khả thi của Luật, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo phối hợp, rà soát và bổ sung vào Dự thảo luật những quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; hành vi lãng phí và chế tài xử lý; cơ chế giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; nguyên tắc THTK, CLP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân;... Ủy viên UBTVQH Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo trước Quốc hội. Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã bổ sung quy định về THTK, CLP trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, và chế tài xử lý tương ứng. Trong đó, lĩnh vực giáo dục đào tạo tập trung quy định về xây dựng, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo và chương trình, nội dung giáo dục; lĩnh vực y tế tập trung quy định về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đầu tư dự án, công trình, mua sắm trang thiết bị y tế là những vấn đề dễ xảy ra lãng phí lớn. Bổ sung khoản 4 Điều 54 quy định về “Việc tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức ...” để tránh lãng phí. Đối với ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm trong ban hành chính sách không phù hợp, chậm ban hành, gây lãng phí, Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo đã bổ sung Điều 16 quy định về hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chế tài xử lý. Sớm đưa nội dung xử lý hành vi lãng phí vào Bộ Luật hình sự Trước ý kiến ĐB băn khoăn về Bộ Luật hình sự hiện hành không có điều khoản nào quy định về xử lý hành vi lãng phí, nhưng Dự thảo Luật có quy định ”truy cứu trách nhiệm, hình sự theo quy định của pháp luật”, UBTVQH cho biết, trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, Quốc hội sẽ sớm đưa nội dung xử lý hành vi lãng phí vào Bộ Luật hình sự, tạo căn cứ pháp lý để thực thi Luật THTK, CLP (sửa đổi) có hiệu quả. Sau báo cáo này, các ĐB đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Đa số các ĐB tán thành với báo cáo của UBTVQH. Các ĐB phân tích thêm về tình hình lãng phí ở một số lĩnh vực và đề nghị rà soát bổ sung quy định trong dự thảo để đảm bảo tính khả thi. Nội dung được các ĐB quan tâm, đóng góp nhiều nhất là: việc ban hành, thực hiện định mức tiêu chuẩn, chế độ; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng NSNN; việc mua sắm, sử dụng thiết bị, xe công, phương tiện, thiết bị và phương tiện làm việc khác của cơ quan trong khu vực nhà nước; việc quản lý khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản; lao động và thời gian lao động ở khu vực nhà nước; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân; quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại các DN./.

Hoàng Yến