tom

Tôm chế biến được tái nhập vào Úc là tín hiệu vui đối với các DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Ảnh: TL

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đưa ra thông báo về việc đã nhận được văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, đó là Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu được đưa ra trong giấy chứng nhận kiểm dịch mới.

Do đó, từ ngày 15/6, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Úc rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến sau đó tái nhập lại Úc.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về các điều kiện an toàn sinh học nhập khẩu (BICON) đã được Bộ Nông nghiệp Úc cập nhật các yêu cầu mới này.

Được biết, các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Úc rồi được chế biến ở các quốc gia khác không phải Việt Nam, sẽ chỉ được chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia đó bảo đảm rằng họ có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu mới của Úc./.

Tố Uyên