Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Các lãnh đạo trong Bộ Chính trị tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi làm việc.