VATM

Ảnh: VATM

Cụ thể, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thực hiện ứng phó cấp độ 4 bao gồm các cơ sở làm việc tại Trung tâm kiểm soát đường dài, tiếp cận (AACC Hồ Chí Minh); Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất; Trạm thông tin Bà Quẹo; Trạm ra đa Tân Sơn Nhất; Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất (bao gồm cả bộ phận trực quan trắc khí tượng trực tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất) và đội kỹ thuật khí tượng.

Trong khu vực trực chốt, các đơn vị có phương án phân chia lực lượng trực thành các nhóm nhỏ, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các nhóm, đảm bảo an toàn cho toàn bộ lực lượng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc phải đeo khẩu trang đúng quy cách bắt buộc tại nơi làm việc.

Tổng công ty cũng quán triệt, yêu cầu cán bộ, nhân viên làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc đơn vị chấp hành, thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định của Ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; tuân thủ, chấp hành thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; cán bộ, nhân viên hạn chế tối đa di chuyển, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

VATM giao Công ty Quản lý bay miền Nam là đầu mối phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan y tế có thẩm quyền, đặc biệt là với Cảng vụ Hàng không miền Nam để kịp thời cập nhật tình hình và là đầu mối điều phối mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Tổng công ty có cơ sở tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Công ty Quản lý bay miền Nam chủ trì, liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 (trừ lực lượng trực chốt) cho toàn bộ cán bộ, nhân viên của công ty và các đơn vị có cơ sở tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất để đảm bảo đúng yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam; trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

“Các đơn vị có lực lượng trực chốt tại cơ sở áp dụng ứng phó cấp độ 4 phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác động viên người lao động tham gia trực chốt, nghiên cứu tạo điều kiện tối đa, phù hợp để người lao động yên tâm công tác,” lãnh đạo VATM yêu cầu.

Trí Dũng