Công chức hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thu.
Công chức hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thu.

Cụ thể, theo các Quyết định: 2952/QĐ-TCHQ, 2953/QĐ-TCHQ, 2954/QĐ-TCHQ, 2956/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các công ty gồm: Công ty Cổ phần Sơn Thành Holdings (Hà Nội); Công ty TNHH Mạng lưới tiếp vận Việt Nam (Hà Nội); Công ty TNHH Leschaco Việt Nam (Hà Nội); Công ty Cổ phần Tiếp vận Gia Huy (Hà Nội); Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Anh Đức (Quảng Bình); Công ty TNHH MTV ASIAN TECH TRADE (TP. Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Logistics Tín Phát (Bình Dương); Công ty Cổ phần Harmony Logistics (Hà Nội).

Các đại lý mới được công nhận có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan.