Đây là mức tăng so với cùng kỳ năm 2012 có được nhờ Cty bảo hiểm Generali tăng vốn điều lệ từ 720 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, bảo hiểm Cathay tăng vốn từ 966 tỷ đồng lên 2.008 tỷ đồng và AIA Việt Nam tăng vốn từ 1.035 tỷ đồng lên 1.244 tỷ đồng .

Mức tổng tài sản tăng lên trong bối cảnh khó khăn hiện nay cho thấy năng lực tài chính của các DN bảo hiểm ngày càng vững mạnh. Đặc biệt biên khả năng thanh toán tối thiểu của DN bảo hiểm một yếu tố quan trọng đánh giá khả năng thanh toán tức thời cho rủi ro tổn thất xảy ra với khách hàng cao hơn nhiều so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định của pháp luật , trung bình các DN bảo hiểm nhân thọ có biên khả năng thanh toán cao hơn mức tối thiểu là 150%. Đại diện Cục quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết .

Cơ cấu đầu tư của các DN bảo hiểm nhân thọ luôn đảm bảo an toàn với khoảng 60% đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, 15% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng. Các hạng mục đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu, góp vốn chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 8% tổng tài sản đầu tư./.

H.C