anh moi

Khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh: Ảnh: Gia Cư

Báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh nêu rõ, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố có mức tăng trưởng khả quan hơn so với cùng kỳ.

Tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ bán lẻ tăng 4,7%; thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 11%: kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25%, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù ngành dịch vụ của thành phố vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, kéo theo ngành dịch vụ và lưu trú ăn uống giảm 14%; du lịch lữ hành giảm sâu khoảng 70%... nhưng tình hình thu và chi ngân sách của thành phố vẫn có dấu hiệu khả quan.

Ông Võ Văn Hoan cũng cho biết thêm, nếu so với mức trung ương giao, bình quân 1 ngày thu ngân sách 1.500 tỷ đồng, thì trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, 1 ngày thành phố thu khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2021, TP.Hồ Chí Minh đã thu ngân sách được 74.500 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố cũng đã chi ngân sách 9.500 tỷ đồng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch hiệu quả và đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn./.

Gia Cư