a vinh

Ông Đỗ Quang Vinh - Tổng Giám đốc Công ty XSKT TP. Hồ Chí Minh phát biểu triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, công ty thực hiện tổng doanh thu 5.063 tỷ đồng, tăng 41,9% (so với cùng kỳ năm 2020) và đạt 49,39% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 744,37 tỷ đồng, tăng 64,8% và đạt 57,9% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 1.462,2 tỷ đồng, tăng 39,3% và đạt 45,8% kế hoạch.

Trong khi đó, tổng số vé trúng hợp lệ đã chi trả thưởng là 5.078.041 vé, thành tiền là 2.207 tỷ đồng, chiếm 48,2% trên lũy kế doanh số tiêu thụ (4.579 tỷ đồng). Ngoài ra là hơn 7,3 triệu vé cào (biết kết quả ngay) trúng giải với tổng số tiền trả thưởng 158,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục ổn định và tăng trưởng tốt, với tỷ lệ tiêu thụ bình quân trong tháng lên đến 91,4%, cao hơn 10,5% so với tỷ lệ tiêu thụ dự kiến thực hiện và lũy kế 5 tháng đạt 48,2% kế hoạch năm 2021. Trong khi đó, lĩnh vực in và kinh doanh văn phòng cho thuê ổn định, tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở công ty và Xí nghiệp In Tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP. Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai phương án duy trì hoạt động kinh doanh xổ số trong tình huống giả định tòa nhà làm việc phải phong tỏa, cách ly vì có người bị nhiễm Covid-19./.

Đỗ Doãn