Văn bản liên quan đến quy định xuất hóa đơn sau mỗi lần bán đối với doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ban hành, gửi các đơn vị gồm: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Cục Quản lý Thị trường nêu rõ:

Chính quyền TP. Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai giám sát thực hiện quy định xuất hóa đơn sau mỗi lần bán xăng. Ảnh: Đỗ Doãn
Chính quyền TP. Hồ Chí Minh đang triển khai giám sát việc thực hiện quy định xuất hóa đơn sau mỗi lần bán lẻ xăng dầu. Ảnh: Đỗ Doãn

Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố nắm bắt thực trạng thực trạng triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng;

Thực trạng kết nối với cơ quan thuế của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa bàn; đề xuất, tham mưu UBND thành phố các giải pháp, biện pháp thúc đẩy, giám sát các các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định; trình UBND thành phố ngay trong tháng 12/2023.

Song song đó là đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiệm các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại thành phố và kết nối điện tử với cơ quan thuế.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; Công văn 13348/BTC-TCT của Bộ Tài chính về phối hợp chỉ đạo công tác quản lý đối với hoạt động này trên địa bàn.