Cụ thể về số doanh nghiệp mới này, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 11 tháng năm 2023 vừa được Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố cho thấy, ngành dịch vụ chủ yếu có 35.485 doanh nghiệp mới, tăng 18,6% (so với cùng kỳ năm 2022), với vốn đăng ký 301.970 tỷ đồng, giảm 7,7%.

Bất động sản vẫn là kênh ưa thích hàng đầu của nhà đầu tư, đặc biệt là loại hình căn hộ. Ảnh Đỗ Doãn
Sau 11 tháng, TP. Hồ Chí Minh có thêm 1.397 doanh nghiệp bất động sản, với tổng vốn đăng ký 56.280 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Doãn

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, có 43.105 công ty TNHH, tăng 20,4%, với vốn đăng ký đạt 328.588 tỷ đồng, tăng 35,4%. Loại hình công ty cổ phần có 3.951 doanh nghiệp, giảm 14,3% với vốn đăng ký 102.488 tỷ đồng, giảm 46,2%. Doanh nghiệp tư nhân có 563 doanh nghiệp, tăng 39,7% với vốn đăng ký 293 tỷ đồng, tăng 25,3%

Còn nếu phân theo loại hình kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 157 doanh nghiệp mới được cấp phép, giảm 0,6% về số lượng, với vốn đăng ký đạt 2.270 tỷ đồng, giảm 11,2%. Khu vực công nghiệp, xây dựng có 8.829 doanh nghiệp mới, tăng 12,1% với vốn đăng ký đạt 112.605 tỷ đồng, tăng 12,1%. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp có 4.765 doanh nghiệp, tăng 7,3% nhưng vốn đăng ký giảm 37,7%, đạt 32.616 tỷ đồng; ngành xây dựng có 4.064 doanh nghiệp, tăng 18,1% và vốn đăng ký đạt 79.989 tỷ đồng, tăng 103,6%.

Khu vực thương mại, dịch vụ có 38.638 doanh nghiệp mới, tăng 17,8% với vốn đăng ký đạt 316.544 tỷ đồng, giảm 6,7%. Trong đó, thương nghiệp có 20.705 doanh nghiệp, tăng 31,5% và vốn đăng ký đạt 156.938 tỷ đồng, tăng 32,6%; vận tải kho bãi có 2.450 doanh nghiệp, tăng 25,7% và vốn đăng ký 17.996 tỷ đồng, tăng 41,1%; dịch vụ lưu trú ăn uống có 2.160 doanh nghiệp, tăng 11,2% và vốn đăng ký đạt 9.916 tỷ đồng, giảm 10,5%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 4.561 doanh nghiệp, tăng 13,2% và vốn đăng ký 31.042 tỷ đồng, tăng 30,8%...

Cũng theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong 11 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bất động sản toàn địa bàn thành phố có thêm 1.397 doanh nghiệp mới với tổng vốn đăng ký đạt 56.280 tỷ đồng, giảm lần lượt 40,7% và 51,4% so với cùng kỳ năm 2022.