Cụ thể hơn về những doanh nghiệp mới này, báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho hay, trong 9 ngành dịch vụ chủ yếu, có 18.502 doanh nghiệp (DN), tăng 18,8% (so với cùng kỳ năm 2021); vốn đăng ký đạt 231.555 tỷ đồng, giảm 1,3%.

Nửa đầu năm 2022, TP. Hồ Chí Minh 1.453 doanh nghiệp bất động sản mới, với vốn đăng ký lên đến hơn 73 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn
7 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có thêm 1.662 doanh nghiệp bất động sản mới, với vốn đăng ký hơn 86,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Nếu phân theo loại hình, công ty TNHH có 22.106 DN, tăng 21,9%, với đăng ký 161.173 tỷ đồng, giảm 18,1%. Công ty cổ phần có 2.977 DN, tăng 7,2%, vốn đăng ký 142.895 tỷ đồng, giảm 8%. DN tư nhân có 230 DN, tăng 29,2%, vốn đăng ký 116 tỷ đồng, giảm 23%.

Còn phân theo loại hình kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 98 DN với vốn đăng ký 1.338 tỷ đồng. Khu vực công nghiệp, xây dựng có 4.986 DN, tăng 22,2% với vốn đăng ký 63.917 tỷ đồng, giảm 39,1%. Trong đó, ngành xây dựng có 2.179 DN với vốn đăng ký 21.472 tỷ đồng, giảm 29,6%; nhóm ngành công nghiệp có 2.807 DN với số vốn đăng ký 42.445 tỷ đồng, giảm 42,9%.

Khu vực thương mại, dịch vụ có 20.232 DN mới được cấp phép thành lập, tăng 19,6%; vốn đăng ký 238.935 tỷ đồng, giảm 2,5%. Trong đó, thương nghiệp có 9.640 DN với vốn đăng ký 82.343 tỷ đồng, giảm 2,5%; tài chính ngân hàng có 369 DN với vốn đăng ký 20.264 tỷ đồng, tăng 53,6%; kinh doanh bất động sản có 1.662 DN với vốn đăng ký 86.755 tỷ đồng, tăng 10,6%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 2.430 DN với vốn đăng ký 13.730 tỷ đồng, giảm 53,5%.

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tỏ rõ dấu hiệu phục hồi và khởi sắc với hàng loạt các yếu tố hỗ trợ như: hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng và thu hút lao động trở lại làm việc; DN khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường, đa dạng khách hàng; hoạt động thương mại, dịch vụ cũng trở nên sôi động khi khách du lịch quay trở lại ngày càng nhiều và nhiều hoạt động được tổ chức để kích cầu tiêu dùng. Trong khi đó, chính quyền thành phố cũng đẩy mạnh cải thiện thủ tục hành chính nhằm kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đặc biệt tại các dự án, công trình trọng điểm.