Trong số nợ thuế nội địa thu được này, có 9.547 tỷ đồng là nợ của năm 2023 chuyển sang và 4.306 tỷ đồng là nợ mới phát sinh trong năm 2024.

Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp. Ảnh Đỗ Doãn
Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2024 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong kỳ đơn vị đã ban hành 44.082 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng với tổng số tiền cưỡng chế 361.906 tỷ đồng, tăng 77,83% về số lượng và tăng 203,17% về số tiền (so với cùng kỳ năm 2023).

Biện pháp cưỡng chế hóa đơn có 5.674 quyết định với tổng số tiền cưỡng chế 14.797 tỷ đồng, tăng 44,74% về số lượng và tăng 310,44% về số tiền; biện pháp cưỡng chế thông qua bên thứ 3 nắm giữ tài sản của người nợ thuế có 3 quyết định, tương ứng số tiền cưỡng chế 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện một số biện pháp khác như có 4.304 công văn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng số tiền cưỡng chế 1.608 tỷ đồng, giảm 6,64% về số lượng nhưng tăng 0,02%; tạm hoãn xuất cảnh 1.144 trường hợp người nộp thuế nợ thuế; công khai thông tin 896 người nộp thuế nợ thuế với tổng số thuế nợ tính đến kỳ khóa sổ tháng 5/2024 là 11.747 tỷ đồng.

Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hương dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Ảnh: Đỗ Doãn

Được biết, tổng số tiền nợ thuế ước tính đến hết ngày 31/5/2024 là 62.144 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 30.744 tỷ đồng, giảm 7,7% tương ứng 2.566 tỷ đồng; nợ khó thu 17.337 tỷ đồng, tăng 57,2% tương ứng 6.310 tỷ đồng; nợ đang xử lý 14.063 tỷ đồng, tăng 35,5% tương ứng 3.688 tỷ đồng; nợ chờ điều chỉnh 1.030 tỷ đồng, tăng 46,5% tương ứng 327 tỷ đồng.

Để kéo giảm số nợ thuế này, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai loạt giải pháp như tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền thuế nộp thừa, giải quyết hồ sơ trong các trường hợp chênh lệch số liệu; theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; công khai trên phương tiện thông tin danh sách các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế.

Bên cạnh đó là xử lý kịp thời chứng từ phân bổ để hạn chế phát sinh các khoản nợ ảo lớn; rà soát các khoản phát sinh tờ khai của các doanh nghiệp dầu khí thuộc Cục Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) quản lý; các chi cục thuế ưu tiên thực hiện cưỡng chế người nộp thuế có tiền thuế nợ trên 1 tỷ đồng...

Nợ thuế nội địa tại TP. Hồ Chí Minh tăng thêm sau 5 tháng chủ yếu do một số nguyên nhân gồm: tăng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp sau quyết toán năm 2023; tăng tiền chậm nộp do hệ thống tính lại tiền chậm nộp năm 2023 của các khoản nợ đã nộp trong năm; doanh nghiệp chưa tháo gỡ được những khó khăn về tài chính, và những khó khăn trong tín dụng ngân hàng; các khoản nợ đã hết thời gian gia hạn nhưng người nộp thuế chưa kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.